I m a g i n a t i e

is kennismaken met je innerlijke beelden wereld. Door met je innerlijke beelden te werken bereik je een dieper niveau van jezelf.

 

Het is belangrijk om je bewust te worden van je innerlijke wereld, omdat beelden in het onbewuste een krachtige invloed uitoefenen op je leven.
Beelden zijn gekoppeld aan emoties en verkeerde conclusies die in de kindertijd zijn gevormd en die niet mee gegroeid zijn met de persoonlijkheid die volwassen is geworden. Deze onbewuste invloed belemmert de groei van je totale wezen.

 

Een zuigeling, een heel klein kind kent alleen maar primitieve emoties van goed of kwaad.
Als het zijn zin krijgt ervaart het kind liefde en plezier. Zo niet dan ervaart het verdriet en boosheid.
Vanuit deze kind-emoties worden op den duur conclusies getrokken, die gegeneraliseerd worden naar het totale leven.
Deze emoties en conclusies zakken diep weg in het onbewuste en worden later ontkend en verdrongen. Dit wordt een beeld genoemd.

 

Je wordt dan voor een groot deel volwassen tezamen met een nog onvolwassen emotionele laag die je belemmert en welke zorgt voor schaamte, schuld en angst in het leven.
Innerlijk ben je nog steeds primitief emotioneel bezig met onlogische onvolwassen gevolgtrekkingen, zoals het kind onbewust in je redeneert.
Het tragische van beelden is dat ze macht over je hebben en ervoor zorgen dat er gebeurtenissen in je leven plaatsvinden die je onbewuste conclusies bevestigen.
Terwijl je bewust volwassen verlangens en doelstellingen hebt, zorgen deze onbewuste beelden voor conflicten en problemen.

 

Hoe minder bewust je bent van die emotionele laag, hoe krachtiger de uitwerking is. Je leven wordt dan beheerst door onbewuste negatieve verlangens, neigingen en houdingen, die je bewuste positieve verlangens en doelstellingen tegenwerken.
Het is belangrijk je deze innerlijke beelden bewust te worden, want alleen datgene wat aan het licht komt kan verder groeien. Je vindt dan je positieve mogelijkheden en je eigen hulpbron, die je verdeeldheid kan opheffen, zodat je uiteindelijk thuis kan komen in jezelf.

 

Een voorbeeld van een universeel beeld met een verkeerde conclusie, die iedereen wel min of meer herkent is:
"Als ik aandacht, goedkeuring of bewondering krijg, ben ik waardevol in de ogen van de wereld. Als ik dat niet krijg, ben ik minder waard."
Het gevolg hiervan is, dat je jezelf afhankelijk maakt van de mening van anderen. De illusie is dat je dan extra bijzonder bent in de ogen van de wereld en dat dit je gevoel van minderwaardigheid zal laten verdwijnen.

In dit universele beeld van je belangrijkheid sta je alleen tegenover de rest van de wereld. Tegelijk rebelleer je onbewust tegen die afhankelijkheid en tegen de pijn van het ontrouw zijn aan jezelf.

 

Door dit bewust te maken zie je in dat je emotionele voortbestaan niet afhangt van de mening die andere mensen over je hebben, maar alleen van je eigen mening over jezelf. Dan krijg je ook rust en vrede omdat je jezelf niet meer hoeft te bewijzen, ook niet aan jezelf.
Je kunt in het leven nagaan hoe gebeurtenissen zich steeds herhalen, die steeds weer leiden naar een vicieuze cirkel waar je niet uit kunt komen. Je verlangt sterk naar iets, maar de vervulling ervan lukt steeds niet, alsof de wereld, het lot je tegenwerkt. Kijk dan of je een verbinding kunt leggen naar de bron van dit niet lukken - in je kindertijd.

Zoals:
* Waarom heb ik toen dat beeld opgebouwd
* Waartegen wilde ik mij beschermen
* Hoe werkte die bescherming uit en heeft dit mij wel beschermd
* Wat probeerde ik te vermijden en ben ik daarin geslaagd
* Hoe zou het zijn zonder deze bescherming

 

Als iemand aan zijn probleem of thema gaat werken komen er zowel beelden van verlangen op als beelden die dit verlangen tegenwerken welke negatief uitwerken in het leven.
Daarom is het belangrijk te werken met positieve verwachtingen, wat je graag zou willen in het leven:
Dan komen vanzelf belden op die dat verlangen tegenwerken. Als je positieve doelen en richtlijnen blijft uitzetten en tevens bewust te blijven van negatieve houdingen en intenties, kan je manieren vinden om ze los te laten.
Dat kan vanuit het vertrouwen in je natuurlijke organische proces en dat de bron van heelwording al in jezelf aanwezig is.

 

Als je je hierdoor aangesproken voelt, kan je contact opnemen.
Graag begeleid ik je hierbij, omdat ik zelf ook op deze manier bezig ben en tevens leer ik hier ook weer van.

 

"Wat het heden ook veroorzaakt, het kan dit alleen omdat het verleden nog in je aanwezig is."

 

blog logo Nederlands